Grand Chase Classic วิธีการเติมเงินและแลกเปลี่ยน

Grand Chase Classic วิธีการเติมเงินและแลกเปลี่ยน

1. เข้าสู่เว็บซต์ https://playmall.playpark.com/login.aspx และล็อคอิน เราขอแจ้งว่าการล็อคอินด้วยอีเมลล์จากระบบล็อคอินต่างๆ จะเป็นคนละไอดีกัน กรุณาล็อคอินผ่านช่องทางที่คุณใช้ล็อคอินเข้าเกม

2. กรุณาเลือกสกุลเงินที่ต้องการใช้ จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน เราขอแนะนำให้ใช้สกุลเงินตามประเทศของคุณ หากต้องการเปลี่ยนสกุลเงินภายหลัง จะต้องรอ 60 วัน จึงจะแก้ไขได้

 

3. ยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก โดยการกดปุ่ม “ต่อไป”

4. ต้องการเติมเงินเข้าไอดี กดปุ่ม “เติมเงิน”

5. คุณสามารถเลือกช่องทางการเติมเงินที่ต้องการใช้เติมเงินได้

6. เมื่อเติมเงินสำเร็จ คุณจะได้รับเงิน ตามสกุลเงินที่คุณเลือก เช่น หากคุณเลือกไทย จะได้รับแต้มเป็น บาท โดยแต้มจากการเติมเงินจะต้องใช้จ่ายภายใน 365 วัน

7. คุณสามารถแลกเปลี่ยนแต้มเงินเติม เป็นเสกุลเงินเกม Grand Chase Classic โดยคลิกที่ไอคอนเกม

8. คลิกจำนวนเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน

9. กรุณาตรวจสอบ เกมที่เลือก และจำนวนที่ต้องการแลกเปลี่ยนอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน

10. เมื่อแลกเปลี่ยนสำเร็จจะมีข้อความแสดงว่าสำเร็จแล้ว

11. คุณสามารถเข้าเกมเพื่อตรวจสอบแต้ม VP ที่ได้ทำการแลกเปลี่ยน

12. คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเติม หรือการแลกเปลี่ยนเข้าเกม ผ่านทาง ประวัติการเติมเงิน

 

 

Download the game at: https://bit.ly/GCCINSTALLER
Check the Frequently Asked Questions HERE.

Follow us on FACEBOOK 
JOIN our COMMUNITY GROUP 
JOIN our DISCORD SERVER

#GrandChaseReturns #TheChaseContinues